Gebruik

Wie kan hier terecht?

Categorie 1 Categorie 2 Catergorie 3
Door de Stad of Vlaamse Overheid erkende jeugd(werk)initiatieven en studentenverenigingen; initiatieven gesubsidieerd door de ‘Alles Kan’ projectsubsidie, (niet-private) activiteiten georganiseerd door jongeren (t.e.m. 30) (dus zowel binnen als buiten Gent). Andere Gentse sociaal-culturele verenigingen met werking/secretariaat/maatschappelijke zetel in Gent én erkend door de Stad; Gentse afdelingen van sociaal-culturele verenigingen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid; Gentse scholen en onderwijsinstellingen; activiteiten gesubsidieerd door de Stad (projectsubsidies, vb. Samen Aan Zet ) en de Gentse Dekenijen Particulieren, bedrijven, instellingen en voorzieningen, niet-erkende Gentse verenigingen, verenigingen van buiten Gent, politieke partijen en fracties, vakbonden, ‘de vriendenkring van…’ (deze opsomming is niet-limitatief).

Let wel: Een particulier betekent in dit geval een privépersoon die een activiteit organiseert met openbaar nut, b.v. iemand die in zijn vrije tijd beeldhouwer is en een kunsttentoonstelling geeft.

De polyvalente zalen kunnen niet gehuurd worden voor privéfeesten (trouwfeesten, communifeesten, verjaardagsfeesten, enz…), partijpolitieke activiteiten of religieuze activiteiten.

Algemene voorwaarden

Huurprijs/dag 

De huurprijs is afhankelijk van de gebruikte lokalen, de categorieën huurders en de aard van de activiteit, zoals vermeld in onderstaand schema.

Tarieven geldend vanaf 01 januari 2021.

  Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
Vergaderingen
Repetities
Spelen zonder €
Vorming zonder € 
MonoPoly: 10€
PolyPoly: 5€
PolyMeer: 5€
MonoPoly: 20€
PolyPoly: 10€
PolyMeer: 10€
MonoPoly: 100€
PolyPoly: 60€
PolyMeer: 60€
Recepties
Koffietafels
Kleine etentjes 
MonoPoly: 10€
PolyPoly: 5€
PolyMeer: 5€
MonoPoly: 50€
PolyPoly: 25€
PolyMeer: 25€
MonoPoly: 150€
PolyPoly: 100€
PolyMeer: 100€
Vorming met €, tentoonstellingen
Spelen met €, wedstrijden
Schieting, beurzen 
MonoPoly: 50€
PolyPoly: 25€
PolyMeer: 25€
MonoPoly: 75€
PolyPoly: 50€
PolyMeer: 50€
MonoPoly: 250€
PolyPoly: 200€
PolyMeer: 200€
Voorstellingen:
comedy, theater, cabaret, quiz, muziek met €
MonoPoly: 75€
PolyPoly: 60€
PolyMeer: 60€
MonoPoly: 150€
PolyPoly: 100€
PolyMeer: 100€
MonoPoly: 400€
PolyPoly: 300€
PolyMeer: 300€
Muziek - concerten
Fuiven - dansfeesten
Eetfestijnen met €
MonoPoly: 140€ MonoPoly: 200€ MonoPoly: 500€

Waarborg

 • Elke gebruiker betaalt voorafgaand aan de activiteit een waarborg van 250 €.
 • Bij een laattijdige annulatie (max. 48u) wordt een deel van de waarborg ingehouden.
 • Na afloop van de activiteit wordt de waarborg teruggestort, tenzij in volgende gevallen:
  • beschadiging van het gebouw
  • verlies / breuk van sleutels
  • beschadiging / verdwijning van materiaal of meubilair
 • Kosten die de waarborg overstijgen worden vanzelfsprekend aangerekend.

Verzekering en Aanspraakelijkheid

 • Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en heeft hiervoor zijn eigen verzekering BA&O .
 • De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van het maximum aantal toegelaten personen in het gebouw of de lokalen. Deze aantallen hangen uit in elke zaal.
 • De veiligheidsnormen opgelegd door de brandweer of de politie van de Stad Gent moeten strikt worden nageleefd.
 • Zoals in elk gebouw gelden bij ons ook de geluidsnormen zoals beschreven in de wet. Kort gezegd verwachten we van elke gebruiker dat er na 22u geen lawaai meer gemaakt wordt (zowel binnen het gebouw als erbuiten) waardoor de rust van de buurtbewoners verstoord wordt.
 • Het speelplein vlakbij het gebouw is een openbaar speelplein en mag door iedereen worden gebruikt, zowel door de gebruikers van het gebouw als door de niet-gebruikers.
 • Wij streven naar een optimale verstandhouding met onze buren. Wij vragen dus ook aan alle gebruikers om vanuit deze filosofie te handelen. Bij problemen hierover vragen wij zo snel mogelijk de beheerder op de hoogte te brengen.
 • Kijk zeker eens op de site van stad Gent wat je nog allemaal in orde dient te brengen rond openbare events.

Aanvraagprocedure

Naargelang de termijn en frequentie van het gebruik spreken we over twee categorieën. Afhankelijk van in welke categorie je thuishoort zal de aanvraagprocedure en afhandelingsprocedure lichtjes verschillen.

 • Kleingebruiker: U gebruikt een zaal tot maximaal vijf keer per jaar en dient bij elk gebruik een aanvraag in.
 • Grootgebruiker: U gebruikt een zaal frequent (meer dan 5 keer per jaar) en u doet een globale aanvraag voor een bepaalde termijn.

Kleingebruiker

 • Vul volgend aanvraagformulier minstens 2 weken voor de aanvang van de eerste activiteit in
 • Aanvragen die over het nieuwe werkjaar (september t.e.m. augustus) gaan worden pas behandeld vanaf 20 augustus van het huidige werkjaar.
 • Er wordt binnen de 2 weken contact opgenomen met de aanvragende vereniging. Er wordt een afspraak gemaakt voor bezoek: eerste kennismaking + bekijken van de ruimtes. De gebruiker brengt een kopie van de statuten mee of een document waaruit erkenning blijkt.
 • Zowel gebruiker als beheerder checken of samenwerking mogelijk is en onder welke voorwaarden.
 • Er wordt een overeenkomst (= contract) opgemaakt voor gebruik.
 • De overeenkomst gaat pas in als de waarborg en de huurprijs betaald werden en als een bewijs van betaling werd binnengebracht.
 • Er wordt een moment afgesproken waarop de sleutel wordt overhandigd.
 • Na het gebruik van de zaal wordt de sleutel teruggeven op een afgesproken moment. De waarborg wordt binnen de week teruggestort door de beheerder. Eventuele kosten worden hier uiteraard eerst vanaf getrokken.
 • De gebruiker is gebonden aan het huishoudelijk reglement en mee verantwoordelijk voor respectvol gebruik van het JOC. Hij wordt dus, zoals het zo mooi in de wet wordt omschreven,  verondersteld op te treden ‘als een goede huisvader'.

Grootgebruiker

 • Vul volgend aanvraagformulier in:
 • Alle aanvragen voor het nieuwe werkjaar (september t.e.m. augustus) worden pas behandeld na 20 augustus van het huidige werkjaar. In principe krijgen de vaste bewoners en de grootgebruikers die reeds gebruik maakten van het gebouw voorrang.   
 • De beheerder neemt zo spoedig mogelijk contact op met de aanvragende vereniging. Er wordt een afspraak gemaakt voor bezoek: eerste kennismaking + bekijken van de ruimtes. De gebruiker brengt een kopie van de statuten mee of een document waaruit erkenning blijkt
 • Zowel gebruiker als beheerder checken of samenwerking mogelijk is en onder welke voorwaarden  
 • Er wordt een overeenkomst (= contract) opgemaakt voor gebruik.
 • De overeenkomst gaat pas in als de waarborg en de huurprijs betaald werden en als een bewijs van betaling werd binnengebracht.
 • Er wordt een moment afgesproken waarop de sleutel wordt overhandigd. Hierbij tekent de gebruiker het sleutelcontract. Vanaf dan begint de termijn te lopen waarin de gebruiker verantwoordelijk is voor die zaal op alle momenten afgesproken in het contract. Vanaf dan is de gebruiker gebonden aan het huishoudelijk reglement en mee verantwoordelijk voor respectvol gebruik van het JOC. Hij wordt dus, zoals het zo mooi in de wet wordt omschreven, verondersteld op te treden ‘als een goede huisvader'. Vanaf dan wordt er ook van de gebruiker verwacht dat hij/zij elke vorm van beschadiging meldt aan de beheerder.  
 • Wanneer de termijn (afgesproken in de overeenkomst) afloopt, wordt de sleutel binnengebracht. De waarborg wordt binnen de week teruggestort door de beheerder. Eventuele kosten worden hier uiteraard vanaf getrokken.

Huishoudelijk Reglement

Onze "house rules" ofte gebruikersregelement vind je hier: PDF icon Gebruikersreglement 2022.pdf

Regelgeving rond gebruik bij fuiven, dansfeesten en (muziek)concerten: PDF icon Fuifregelement,pdf